SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ 2023
03/01/2024

Zakończyliśmy kolejny rok - 2023. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Gietrzwałd -
miejsce objawień Matki Bożej. Dziękujemy pielgrzymom, którzy powracają już kolejny raz do tego miejsca.
Dziękujemy wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom dzięki którym możemy zrealizować zaplanowane
inwestycje. Wśród nich, dziękujemy naszym parafianom - wielu z nich z troską interesuje się swoją świątynią
parafialną i wspomaga ją finansowo.
Kierując słowa podziękowania, chcemy przedstawić najważniejsze prace trwające lub zaplanowane na
najbliższą przyszłość i związane z tym koszty.
1. Budowa ołtarza polowego na błoniach gietrzwałdzkich, który powinien być gotowy na jubileusz 150. lecia
objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej - tj. na 2027 rok.
Dotychczasowy koszt ołtarza polowego (w tym: etap projektowania, zezwoleń, i wykonanych prac) to:
3.688.354 zł (trzy miliony, sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Wydatek ten został całkowicie (w
100%) pokryty ze środków własnych sanktuarium, a więc z pieniędzy parafian, pielgrzymów i ofiarodawców.
2. Remont wieży bazyliki. Jest to pierwszy etap remontu całej świątyni. Konieczność rozpoczęcia prac przy
bazylice od remontu wieży podyktowana była bezpieczeństwem pielgrzymów, aby żaden element wieży nie
oderwał się od murów i nie spadł na kogokolwiek.
Dotychczasowy koszt remontu wieży to: 679.345 zł, w tym: 310.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego; 369.345 zł to środki własne sanktuarium.
Na przyszły - 2024 rok - mamy na wieżę przyznane dofinansowanie 670.000 zł z Rządowego Programu
Ochrony Zabytków (Edycja Druga).
3. Remont krużganków i kaplicy św. Józefa w krużgankach. Remont rozpoczniemy wiosną bieżącego roku.
Koszt remontu to 1.727.670 zł (jeden milion siedemset tysięcy zł.), bez wyposażenia kaplicy (tzn.: ławek,
ołtarza, tabernakulum adoracyjnego, oświetlenia).
Z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Edycja Pierwsza) przyznano nam 1.020.000 zł. (milion dwadzieścia
tysięcy) dotacji na remont krużganków. Remont kaplicy św. Józefa (707.670 zł.) plus koszt wyposażenia ,
będzie finansowany ze środków własnych sanktuarium.
4. Rozbudowa księgarni i baru.
Planowany koszt inwestycji (bez wyposażenia) to ok. 3.500.000 zł. + VAT. Inwestycja jest prowadzona przez Biuro Domu
Zakonnego CRL, które pokrywa całkowity koszt budowy.
Kanonicy Regularni Laterańscy
Kustosze Sanktuarium