Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa

Spotkanie w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa należy ustalić wcześniej z proboszczem parafii Gietrzwałd osobiście lub telefonicznie, tel. 89 - 512 31 02

 

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy mamy zarezerwować termin ślubu w bazylice gietrzwałdzkiej?

Można nawet rok wcześniej. Niektóre soboty (także inne dni) roku są w całości zarezerwowane od południa do późnego wieczora. 

Przed rozpoczęciem załatwiania jakichkolwiek spraw związanych z małżeństwem najlepiej sprawdzić telefonicznie, czy w wybranym dniu są jeszcze wolne godziny i wstępnie zarezerwować termin.

Następnie skontaktować się z proboszczem parafii Gietrzwałd, aby uzyskać niezbędne informacje i ustalić termin spotkania.

Trzy miesiące przed ślubem narzeczeni ponownie potwierdzają telefonicznie termin ślubu.

 

Gdzie i kiedy mamy rozpocząć formalne przygotowanie do ślubu w Gietrzwałdzie?

W parafii zameldowania stałego lub czasowego jednego z narzeczonych przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. 

 

Jakie dokumenty są potrzebne?

- Ważne (czyli wydane nie wcześniej niż przed 3 miesiącami) świadectwo sakramentu chrztu św.

- Świadectwo bierzmowania, o ile nie jest odnotowane w świadectwie sakramentu chrztu św.

- W przypadku wdowca/wdowy świadectwo zgonu współmałżonka z parafii.

- Zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.

- Dowód osobisty.

 

Czym jest ślub konkordatowy?

Jest jednocześnie sakramentem małżeństwa i aktem prawnym w świetle prawa polskiego. Wszystkie osoby wyznania rzymskokatolickiego mogą wziąć ślub konkordatowy. Oczywiście nadal istnieje możliwość zawarcia osobno ślubu cywilnego i kościelnego (w takim przypadku najpierw musi być ślub cywilny).

Na mniej niż 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do USC, zabierając ze sobą:

- dowód osobisty

- skrócony akt urodzenia

- wdowiec/wdowa akt zgonu współmałżonka z USC

- ustalone nazwisko, jakie przyjmie żona po zawarciu małżeństwa.

Na tej podstawie USC wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie jest ważne przez 3 miesiące. W tym czasie musi odbyć się ślub konkordatowy.

 

Co muszę wiedzieć przed udaniem się do kancelarii parafialnej w miejscu zameldowania jednego z narzeczonych?

Informacje dla narzeczonych planujących zawarcie małżeństwa w Polsce zawarte są na stronie: http://archwarmia.pl/duszpasterstwo/przygotowanie-do-malzenstwa/.

 

Gdy własny proboszcz wyda LICENCJĘ (zezwolenie) na zawarcie sakramentu małżeństwa poza parafią (w naszym przypadku do parafii Gietrzwałd), to kiedy mamy ją przywieźć do Gietrzwałdu?

Najlepiej od razu. Nie później jednak, niż 2 tygodnie przed ślubem. 

 

Kiedy mamy przybyć do kancelarii parafialnej w dzień ślubu?

30 minut przed rozpoczęciem Mszy św. młodzi i świadkowie składają w kancelarii parafialnej podpisy na zaświadczeniu o zawarciu związku małżeńskiego. Świadkowie przekazują obrączki oraz kartki ze spowiedzi narzeczonych.

 

Gdzie i kiedy można wziąć udział w katechezie przedmałżeńskiej?

W dowolnej parafii rzymskokatolickiej, która prowadzi taką katechezę. Ważne, aby ukończyć ją w przed planowanym terminem ślubu. 

Informacje o katechezie przedślubnej:

http://archwarmia.pl/duszpasterstwo/przygotowanie-do-malzenstwa/

Warto zapoznać się z:

 www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/terminy-i-miejsca

www.personahumana.pl/index.php?-b-osrodek-formacji-malzenskiej-b-,31

 

Katechezy przedmałżeńskie w Olsztynie

Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka

  • Początek w II czwartek miesiąca (wyłączając III, VII i VIII) godz. 1900 i spotkania w poradni rodzinne

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

  • W każdy wtorek o godz. 1800 i  spotkania w poradni rodzinnej

Parafia świętego Jakuba

  • W każdą środę o 2000 i czwartek o godz. 1900 i  spotkania w poradni rodzinnej

Parafia Świętego Józefa

  • W każdą środę o godz. 1700 i spotkania w poradni rodzinnej

Parafia świętego Franciszka

  • W ramach duszpasterstwa akademickiego.

W pozostałych parafiach terminy przygotowania do małżeństwa są ogłaszane każdorazowo.

 

OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA 

Obrzędy wprowadzające 

Po znaku krzyża i pozdrowieniu liturgicznym kapłan zwraca się w tych lub podobnych słowach do narzeczonych i wszystkich obecnych.

Zgromadziliśmy się w kościele wokół [N.] i [N.], którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym ważnym dla nich momencie życia otoczmy ich naszą miłością i naszymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, prosząc o obfite błogosławieństwo dla młodej pary.

Liturgia sakramentu

Pytania przed wyrażeniem zgody małżeńskiej

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan mówi do narzeczonych:

[N.] i [N.], wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

Następnie kapłan zadaje im pytania dotyczące dobrowolnej zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa.

 

[N.] i [N.], czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Następne pytanie można opuścić, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, np. starszy wiek narzeczonych.

Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

Hymn do Ducha Świętego

Kapłan mówi:

Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Kapłan zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską:

Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

 

Narzeczony powtarza za kapłanem:

Ja, [N.], biorę ciebie, [N.], za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci.

 

Następnie powtarza narzeczona:

Ja, [N.], biorę ciebie, [N.], za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci.

 

Potwierdzenie małżeństwa

Kapłan mówi: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławieństwo obrączek

Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Nałożenie obrączek

Kapłan mówi: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę, mówiąc:

[N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę, mówiąc:

[N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Błogosławieństwo nowożeńców

Po modlitwie "Ojcze nasz" kapłan udziela błogosławieństwa.

Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby posileni Ciałem i Krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości.

Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu.

Ojcze Święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona, złączeni w jedno ciałem i duszą, spełniali w świecie swoje posłannictwo.

Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców [N.] i [N.] i wlej w ich serca moc Ducha Świętego. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę.

Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem (a swoje dzieci, wychowane w duchu Ewangelii, przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie).

Błogosław swojej służebnicy, [N.], aby pełniąc zadania małżonki (i matki), czystą miłością swój dom ożywiała, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.

Błogosław też swemu słudze, [N.], niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża (i troskliwego ojca).

Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo (i pragną teraz przystąpić do Twego stołu), radowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Obrzęd rozesłania

Kapłan udziela uroczystego błogosławieństwa nowożeńcom i wszystkim obecnym.

Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu.

Wszyscy: Amen.

Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.

Wszyscy: Amen.

Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.

Wszyscy: Amen.

Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.