Aleja Różańcowa

Przed uroczystościami 100-lecia objawień Matki Bożej dokonano renowacji architektury i wnętrza kościoła, założono nową posadzkę marmurową i odnowiono polichromię. Przy prowadzącej do źródełka grabowej alejce postawiono piętnaście nowych kapliczek różańcowych, które wykonał rzeźbiarz Julian Kasprzycki z Myślenic według projektu architekta Sylwestra Kwiatkowskiego z Białegostoku.

Wielu pielgrzymów, idąc aleją prowadzącą do źródełka, odmawia różaniec tak, jak życzyła sobie tego Matka Boża w czasie Objawień w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Zatrzymują się przy kolejnych stacjach rozważając tajemnice różańcowe.

 

 Ojciec święty bł. Jan Paweł II o różańcu:"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje". (Rzym 7 XI 1983)

 

 

RÓŻANIEC ALEJKĄ RÓŻAŃCOWĄ W GIETRZWAŁDZIE

 

Tajemnic radosne                                                                                     Tajemnice chwalebne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie                                        1.  Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety                                                             2.  Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3.  Narodzenie Pana Jezusa                                                                   3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni                                               4.  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5.  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni                                             5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Tajemnice bolesne                                                                                   Tajemnice światła

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu                                                     1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Biczowanie Pana Jezusa                                                                    2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa                                              3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4.  Droga krzyżowa                                                                                   4. Przemienienie na górze Tabor

5.  Ukrzyżowanie Pana Jezusa                                                               5.  Ustanowienie Eucharystii