Centrum Maryjne

Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie

Najważniejszymi podjętymi działaniami, wspierającymi cele statutowe Fundacji, były: powołanie Maryjnego Centrum Pomocy Rodzinie w Gietrzwałdzie, modernizacja budynku z przeznaczeniem na organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i współuzależnieniom.

Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej od początku swojej działalności współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rezultat tych działań to aktywne funkcjonowanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików „Źródełko" na terenie Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie dzięki wpółpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadziło od 20 marca do 30 listopada 2009 roku cotygodniowe dyżury specjalistów, w czwartki i niedziele, po 4 godziny.

Informacja o programie przekazywana była przez ogłoszenia w kościołach całej archidiecezji warmińskiej, przy wsparciu proboszczów poszczególnych parafii, ze ścisłą współpracą Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Do dnia dzisiejszego w Maryjnym Centrum Pomocy Rodzinie siostry zakonne i księża udzialają wskazówek jak radzić sobie z osobą uzależnioną i współuzależnioną oraz z przemocą domową.

W 2010 roku Fundacja otworzyła w Gietrzwałdzie Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy przeznaczony na prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji w zakresie zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych uzależnień.

Od 2011 roku Centrum jest punktem informacyjnym profesjonalnego Ośrodka Terapii Uzależnień Stare Juchy, prowadzonego przez Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich.

KONTAKT Z OŚRODKIEM TERAPII UZALEŻNIEŃ

19-330 Stare Juchy, ul. Mazurska 33

tel. 87-6199326, 6199327, 668114066

e-mail: , www.otu.pl