Tajemnica dwudziesta

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego - Tajemnica piąta

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi

Ap 12,1

 

Potem wielki znak się ukazał na niebie: 

Niewiasta obleczona w słońce 

i księżyc pod jej stopami, 

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.