Msze święte dla pielgrzymów i przewodnik

Msze św. dla pielgrzymów i spotkanie z przewodnikiem

Dodatkowe Msze św. dla grup przybywających z kapłanem można odprawić w bazylice gietrzwałdzkiej w dni powszednie o godz.:

930, 1030, 1400, 1515, 1600

 

W niedzielę nie ma dodatkowych Mszy św.

Prezbiterzy proszeni są o okazanie celebretu w zakrastii przed Mszą św.

 

SPOTKANIE GRUP PIELGRZYMKOWYCH Z PRZEWODNIKIEM MOŻLIWE JEST PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU:

- w dzień powszedni o godz. 900, 1000, 1100, 1400, 1515, 1600, 1700

- w niedzielę: o godz. 1000, 1515, 1700

 

Zgłoszenie dodatkowej Mszy św. i umówienie spotkania z przewodnikiem:

tel. (89) 512-31-02, (89) 512-34-07


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W BAZYLICE W DNI POWSZEDNIE:

630 Różaniec (część radosna)

700  Msza święta (odsłonięcie obrazu Matki Bożej)

1130 Różaniec (część bolesna)

1200  Msza święta

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego

1730 Różaniec (część chwalebna)

1800 Msza święta

2100  Apel Maryjny (od 1 maja do 16 września)
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W BAZYLICE W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:

630 Różaniec (część radosna)

700 Msza święta (odsłonięcie obrazu Matki Bożej)

900 Msza święta

1100 Msza święta

1200  Różaniec (część bolesna)

1400 Msza święta (od 1 maja do 30 września)

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego

1600 Msza święta

1730 Różaniec (część chwalebna)

1800 Msza święta

2100 Apel Maryjny (od 1 maja do 16 września)