Kleryk Mateusz Bednarz przyjął posługę lektoratu z rąk Opata Prymasa
07/02/2023

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchowne Kanoników Regularnych Laterańskich przeżywała w bazylice gietrzwałdzkiej uroczystość przyjęcia przez kl. Mateusza Bednarza posługi lektoratu.

-Pan Bóg obdarzył nas wielkim błogosławieństwem. W naszej wspólnocie gościmy bliskich naszemu sercu gości. Z braterską wizytą przyjechał ze Szwajcarii ojciec-opat naszego zakonu ks. Jean César Scarcella CRA, prymas Saint-Maurice Kongregacji Kanoników ze Szwajcarii. Jego zadaniem jest łączenie nas w duchu jedności. Gościmy jego sekretarza ks. Jana Pawlaka CRL. Przybył również przełożony prowincji polskiej ks. Dariusz Kaczyński CRL. W czasie Mszy św. kleryk Mateusz otrzyma posługę lektoratu - mówił na wstępie magister klerykatu i nowicjatu ks. Jarosław Klimczyk CRL.

- Dzisiaj przeżywamy radosny dzień przyjęcia przez kl. Mateusza posługi lektoratu. Przeżywam to emocjonalnie, tym bardziej, że nie oczekiwałem, iż będę mógł tę posługę powierzyć współbratu. Planując przyjazd, nie wiedziałem o tym wydarzeniu. To dla mnie zaszczyt i przywilej, chwila wzruszenia. Pamiętam swoje przygotowania do tej posługi. To ważny etap dla tych, którzy chcą przyjąć kapłaństwo - mówił opat.

Mateusz Bednarz pochodzi z diecezji tarnowskiej. Jego przygotowania do kapłaństwa odbywają się w szczególnym miejscu, tu, gdzie objawiła się Matka Boża. - Kiedy dowiedziałem się, że nasze seminarium będzie przeniesione do Gietrzwałdu, się ucieszyłem. Jako nowicjusz byłem tu po raz pierwszy. Gietrzwałd zrobił na mnie ogromne wrażenie. Byłem w wielu sanktuariach maryjnych, tylko tutaj poczułem pokój, niezwykłą łączność między Matką Bożą a mną. To poczucie towarzyszy mi nieustannie. Mam tutaj Mamę, która jest blisko, Ona mnie wspomaga - wyznaje kleryk.

Za: https://olsztyn.gosc.pl/doc/8077784.Gietrzwald-Posluga-lektoratu
Foto: Krzysztof Kozłowski