Kapituła Prowicjalna i Generalna w Zakonie Kanoników Regularnych
30/09/2018

KAPITUŁA PROWINCJALNA
W czasie kapituły prowincjlanej jej uczestnicy na drodze głosowania wybrali nowego wizytatora ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL.

Przez następne dni ojcowie kapitulni  słuchali sprawozdań przełożonych klasztorów oraz współbraci odpowiedzialnych za powierzone im zadania w minionych latach. Szczególną uwagę zwrócili na temat duszpasterstwa w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Na urząd przeora kanonii Gietrzwałd został wybrany ks. Marcin Chodorowski CRL

KANPITUŁA GENERALNA
22 przedstawicieli z sześciu prowincji i jednego regionu przybyło do Włoch, aby wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu (Argentyna, Brazylia, Karaiby, Hiszpania, Francja-Belgia-Holandia, Polska, Włochy). Kapituła Generalna odbywa się co 6 lat.

Jednym z głównych tematów obrad było odnowienie Konstytucji naszego Zakonu i dostosowanie ich do potrzeb obecnych czasów. Powołana komisja pracowała przez sześć lat, aby przedstawić projekt nowych Konstytucji. Po tygodniu lektury, korekt i refleksji Kapituła zatwierdziła tekst nowych Konstytucji i przesłała je do Stolicy Apostolskiej oczekując zatwierdzenia.

Był to również czas modlitwy, pracy i słuchania, dzielenia się doświadczeniami realizacji charyzmatu życia kanoniczego w różnych częściach Europy i świata.

Ojcowie kapitulni podziękowali również ustępującemu Opatowi Ks. Giuseppe Cipolloniemu CRL, który sprawował swój urząd przez sześć lat.

We wtorek 25 września wybrano nowego Opata Generalnego. Został nim ks. Franco BERGAMIN CRL,

Ks. Franco urodził się 15 września 1960 r. w Castelfranco Veneto ma 58 lat. W przeszłości sprawował różne funkcje w Zakonie. Był magistrem w formacji kandydatów do kapłaństwa, proboszczem San Floriano w Castelfranco Veneto w latach 1997-2003, proboszczem w parafii św. Agnieszki w Rzymie, a obecnie proboszczem w sanktuarium maryjnym – S. Maria di Piedigrotta w Neapolu.

Ojcowie kapitulni wyrażają  wdzięczność wszystkim osobom, które w tych dniach otaczały ich modlitwą.

Kanonicy Regularni Laterańscy od 1945 roku są kustoszami Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.