Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnych Mszach Świętych
31/07/2020

 

Dekret Arcybiskupa Metopolity Warmińskiego

w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku udziału

w niedzielnych Mszach Świętych

 

 

Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych
w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20 kwietnia
2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych
dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę.

Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1,
kan. 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku
  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych
i Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

 

 

Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.

l.dz. 362/2020

 

 

 

 

 

                                                                                     Abp Józef Górzyński

         Metropolita Warmiński