Biblijne Dni Skupienia - SŁUCHAJĄCA. Rekolekcje z Maryją
08/10/2019

Zapraszamy do Gietrzwałdu na Biblijne Dni Skupienia "Słuchająca - Rekolekcje z Maryją ", które rozpoczną się 29 listopada 2019 roku. Dni skupienia prowadzone są w klimacie pustyni i osobistego słuchania Słowa Bożego. Prosimy na rekolekcje zabrać Pismo Święte.

Rekolekcje oparte są o wprowadzenia ojca Krzysztofa Wonsa SDS "Cała Piękna. Lectio Divina z Maryją".  
"Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo".
O. Krzysztof Wons SDS

Zapisy i informacje w Domu Pielgrzyma, tel. 89 512 31 02 wew. 220

Dni Skupienia w Gietrzwałdzie
29. 11. - 01.12.2019 roku
Prowadzący - ks. Jarosław Klimczyk CRL

Piątek
18:00- Eucharystia w Bazylice
18:30 - kolacja w Domu Pielgrzyma
19:30- Wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym - oratorium
21:00 – Czas osobistej modlitwy, przygotowanie do porannej medytacji

Sobota
07:15 – Czytanie i słuchanie Słowa (meditatio) – oratorium
08:15- śniadanie
09:00-  Konferencja II - oratorium
10:15- Czas osobistej modlitwy
12.00 – Eucharystia w Bazylice
13:00 – obiad
13.30 – możliwość osobistej rozmowy z duszpasterzami
15:00 - Modlitwa oratio
18:00 – Możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania  w Bazylice
18:30 – kolacja
19:15 – Wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym
20:30 – Czas modlitwy contemplatio

I Niedziela Adwentu
07:15 – Czytanie i słuchanie Słowa (meditatio)
08:15 – śniadanie
09.00 – Eucharystia w Bazylice
10:15 – Czas dzielenia się – spotkanie w grupie
11:15 – Koniec Dni Skupienia

Koszt  120 zł (rekolekcje są dofinansowane przez Fundację Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej).

Organizator:
Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie.