Zakon

Kanonicy Regularni Laterańscy - kustosze gietrzwałdzkiego sanktuarium


Nasz Zakon wywodzi się z tzw. „biskupich wspólnot kleryckich” tworzonych od IV wieku. Wśród nich jedną z najbardziej znanych była wspólnota utworzona przez św. Augustyna w Hipponie. Święty Augustyn jako biskup zorganizował w swoim domu biskupim klasztor, a swoje przemyślenia i doświadczenia zapisał w Regule.

Charyzmat naszego Zakonu opisuje św. Augustyn słowami: „Zasadniczą przyczyną, dla której zgromadziliście się razem, jest to, abyście jednomyślnie mieszkali w domu i mieli jedną duszę i jedno serce skierowane ku Bogu” (Reguła św. Augustyna, Rozdział 1 Punkt 3). Dewizą naszego Zakonu są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Jedno serce i jedna dusza”.

Składamy Bogu trzy śluby, które mają pomóc w zdobywaniu cnoty świętości: posłuszeństwa, czystości i życia wspólnego bez własności (więcej o ślubach zakonnych w zakładce „Pytania”).

Więcej infomacji o zakonie: www.powolania.kanonicy.pl

 

Wspólnota zakonna w Gietrzwałdzie

Ks. Marcin Chodorowski CRL- przeor i proboszcz

ks. Stanisław Chojnacki CRL

ks. Józef Stramek CRL

ks. Apolinary Zawistowski CRL

ks. Jan Leder CRL

ks. Jarosław Klimczyk  CRL

ks. Andrzej Oleksy CRL

br. Jarosław Marynowski CRL