Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie ONLINE
24/11/2021

W gietrzwałdzkim sanktuarium wznawia działalność ONLINE Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnień oraz dla ich rodzin. Rozmowy telefoniczne pod numerem  609 413 003 oraz korespodencyjne:

  • Pomagamy osobom uzależnionym, rodzinom z problemem alkoholowym, rodzicom uzależnionych dzieci.
  • Za punkt odpowiedzialny jest ksiądz Jarosław Klimczyk CRL, absolwent Szkoły Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  z dwuletnim stażem pracy w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach i Ełku.
  • Współpracujemy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień – Stare Juchy
  • Kontakt: 609 413 003;