Tajemnica dziewiętnasta

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego - Tajemnica czwarta

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Jdt 13,18b-20a

«Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, 

spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, 

i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, 

Stwórca nieba i ziemi, 

który cię prowadził, abyś odcięła głowę 

wodza naszych nieprzyjaciół. 

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki 

w sercach ludzkich wspominających moc Boga. 

Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki.»