Aktulane zasady sanitarne. W bazylice nie wicęj niż 30 osób. Bez limitów na zewnątrz bazyliki.
27/05/2021

W związku z aktualnymi zasadami sanitarnymi, w naszej bazylice może przebywać jednocześnie nie więcej niż 30 osób.
Wszystkie osoby będące w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra.
Przypominamy, że istnieje także możliwość uczestnictwa w Mszach świętych na zewnątrz bazyliki. W tym celu w bocznym przedsionku są przygotowane krzesełka, które można ustawić w dowolnym miejscu obok kościoła. Miejsca wokół bazyliki nie są objęte żadnymi limitami. Ponadto osoby przebywające na zewnątrz kościoła nie muszą zasłaniać ust i nosa, pod warunkiem zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.
Prosimy jednak by osoby, które będą przystępowały do sakramentu pokuty w miejscach wyznaczonych wokół kościoła używały w tym czasie maseczki ochronnej.
Prosimy wszystkich o respektowanie zasad sanitarnych, a w przypadku gdy limit osób wewnątrz bazyliki zostanie wyczerpany, prosimy o zajmowanie miejsc wokół kościoła.
 https://youtu.be/GPK067Xyfwg

 

Całodniowa transmisja Mszy i nabożeństw: www.sanktuariummaryjne.pl/tele